Mj.eket vijne me nje thirrje te re.ndesishme : Mos konsumoni domate neqoftese v.uani nga sem.undjet e meposhtme

Domatja është një ndër perimet më të pasura me vlera ushqyese që nuk mungon kurrë në tryezën tonë

Nëse e konsumoni atë në formë të papërpunuar kryesisht, do të përfitoni shumë vitamina

Domatja është një ndër perimet më të pasura me vlera ushqyese që nuk mungon kurrë në tryezën tonë, pavarësisht periudhës së vitit në të cilën e hani. Nëse e konsumoni atë në formë të papërpunuar kryesisht, do të përfitoni shumë vitamina, minerale, fibra dhe ant.ioks.idantë.

Por, domatja ka edhe anën e saj të errët, e cila shk.akton ef.ekte an.ës.ore në shëndet.Ja cilët janë efektet negative më të mëdha të saj nëse konsumohet në një masë të madhe:Rënie imu.niteti: Elementi kr.yesor që gjendet në domate të freskët të pap.ërpunuar është liko.peni, një ‘pig.ment kar.ote.noid’. Është një përbërje ki.mike që su.pozohet të mbajë larg shfaqjen e ka.nc.erit të gjirit.

Leave a Reply