Mesoni arsyen se pse xhamia ”AlAqsa” ngjalle gjithmone konfIiktin mes Izraeliteve dhe Pakistanezeve

Xhamia ndodhet në një vend të shenjtë për të krishterët, myslimanët dhe çifutët dhe është pikë e nxehtë në kon.fliktin e
gjatë izraelito-palestinez.Përleshjet e dhunshme mes palestinezëve dhe forcave izraelite
të sigurisë në Xhaminë “Aqsa” në Jerusalem këtë muaj e pasqyrojnë rëndësinë si pjesë e një prej zonave më të
kontestuara të terr.itorit fetar në Tokën e Shenjtë. Këtu janë disa të dhëna themelore për kompleksin e xhamisë, që nga rëndësia e saj përgjatë shek.ujve për tri fetë kryesore deri te ajo se pse është pikë e tillë e nxehtë për konflikt sot.
Çka është Xhamia Aqsa? Xhamia Aqsa është një strukturat më të shenjta të besimit islam. Xhamia është e vendosur brenda një hapësire prej 14 hektarësh e njohur nga myslimanët si Haram al-Sharif ose Shenjëtorja Fisnike si dhe nga he.brenjët si Mali i Tempullit. Vendndodhja është pjesë e qytetit të vjetër të Jerusalemit, e shenjtë për kri.shterët, hebrenjtë dhe myslimanët. Në arabisht “aqsa” përkthehet si e largët, dhe në këtë rast
tregimin për Profetin Muhamed duke udhëtuar nga Meka në xhami brenda një nate për t’u lutur dhe pas.taj duke u ngjitur
në qiell, shkruan The New York Times.   Xhamia që mund t’i zë brenda deri në 5 mijë besimtarë, besohet të ketë për.funduar në fillim të shekullit të 8-të dhe ka Kupolën e Shkëmbit, faltoren islamike me kupolë të artë që është një simbol i njohur gjerë.sisht i Jeruzalemit.
Myslimanët e konsiderojnë tërë kompleksin hapsinor të shenjtë, me turma besimtarësh që mbushin obo.rret e saj për
t’u lutur gjatë festave. Për hebrenjët, Mali i Tempullit, i njohur në hebraisht si Har Habayit, është vendi më i shenj.të sepse ka qenë hapësirë e dy tempujve të lashtë – i pari ka qenë i ndërtuar nga Mbreti Solomon, sipas Biblës dhe më vonë është shkatërruar nga
Babiloansit, dhe i dyti ka qëndruar për gati 600 vjet para se Perandoria Romake ta shkatë.rrojë atë në shekullin e parë të
erës sonë. UNESCO e ka klasifikuar Qytetin e Vjetër të Jerusalemit dhe muret e saj si Vend i Trashëgimisë Botërore që do të thotë se
konsiderohet “me rëndësi të jashtëzakonshme ndërkombëtare dhe për këtë arsye si e me.rituar një mbrojtje e veçantë”
Kush ka kontrollë mbi xhaminë? Izraeli pushtoi Jeruzalemin Lindor, përfshirë Qytetin e Vjetër, nga Jordania gjatë Luf.tës Arabo-Izraelite të vitit 1967, pastaj aneksoi zonën. Izraeli më vonë deklaroi një Jeruzalem të
unifikuar si kryeqyteti i tij, megjithëse kjo lëvizje nuk është
njohur kurrë ndër.kombëtarisht.

Nën një marrëveshje delikate të status quo-së, me anë të asistencës islame për bamirësi e njohur si Waqf, i financuar dhe kontrolluar nga Jordania, vazhdoi të administronte Xhaminë
Aksa dhe Ku.polën e Shkëmbit, siç kishte bërë për dekada, një rol i veçantë i riafirmuar në traktatin e paqes së Izraelit në
1994 me Jor.daninë. Tensionet mbi atë që kritikët e quajnë diskriminimi i marrëveshjes kundër jomyslimanëve për.gjatë viteve kanë vluar në dhunë. Tensioneve i shtohet edhe kremtimi vjetor i Izraelit i Ditës së Jeruzalemit, një festë zyrtare për të për.kujtuar pushtimin e të gjithë qytetit. Festa, e cila u mbajt së fundmi të hënën, është
një provokim për shumë palestinezë, përfshirë banorët e pjesës lindore të Jeruzalemit. Palestinezët duan që Jeruzalemi Lindor të jetë krye.qyteti i një shteti të ardhshëm Palestinez – një perspektivë që duket gjithnjë e më e largët. A dëshiron Izraeli të marrë kon.trollin e plotë të kompleksit? Zyrtarët izraelitë, përfshirë kryeministrin Benjamin Netanyahu, kanë thënë se ata nuk e kanë për që.llim ta ndryshojnë statusquonë. Por disa grupe fetare izra.elite kanë kërkuar prej kohësh për të drejtën për t’u lutur në kompleks. Në prill, Ministria e Jashtme e Jordanisë u ankua zyrtarisht për një num.ër të madh
vizitorësh hebrenj në vendndodhjen e xhamisë, duke e quajtur atë një shkelje të status quo-së.
Çfarë është ndryshe për pro.testat e fundit? Në javët para shpërthimit të dhunës të hënën në Al Aqsa, tensionet po ngri.teshin midis disa hebrenjve dhe palestinezëve për çështje që nuk kishin lidhje me kom.pleksin e xhamisë. Ato përfshinin përplasje të dhunshme midis izraelitëve dhe palestinezëve që shpërthyen disa javë më parë rreth Qytetit të Vjetër. Disa palestinezë sulmuan heb.renjtë ortodoksë në
Jeruzalem, dhe një grup ek.stremist hebraik zhvilloi një marsh në të cilin pjesëmarrësit brohorisnin “Vdekje për Arabët”. Palestinezët gjithashtu u zemëruan që policia i kishte ndaluar ata të mbli.dheshin në një shesh të preferuar nga Qyteti i
Vjetër gjatë javëve të para të muajit të shenj..të të Ramazanit. Në një ndezje të mëtejshëm të tensioneve, palestinezët kanë përleshur me policinë izraelite për dëbimin e pritur të banorëve palestinezë të lagjes Sheikh Jarrah të Jeruzalemit Lindor për të hapur rru.gën për ndërtimin e vendbanimeve Izra.elite

Përplasjet kanë ardhur përderisa qeveria izraelite është në paqartë pol.itike, pas katër zgjedhjeve të pazgjidhura gjatë dy
viteve të fundit, dhe pasi Presidenti Mahmoud Abbas i Autoritetit Pa.lestinez shtyu për një kohë të pacaktuar zgjedhjet legjislative Palestineze të planifikuara për në fund të këtij mu.aji. Do të ishte votimi i parë i tillë që nga viti 2006.

error: Alert: Content is protected !!