Meret vendimiri nga ministria per Shkollat, Ja detajet e reja

Planin përshtimin e numrit të psikologeve dhe pedagogee nëpër shkolla po e sheh si të domosdoshme, Ismet Potera nga Instituti,ka thënë se kompletimi i shkollave me një staf është shumë i domosdoshëm, sado që nuk i zgjidh të gjitha problemet .

Kompletimi i shkollave me këtë stan profesional oështë shumë i domosdoshëm por nuk i zgjidh problemet, për shkak se edhe më parë në shkollat ku i kanë dy kuadrot kanë probleme të tjera. Kështu që do të ishte një ndihmesë shumë e madhe për mësimdhënësit sepse do ta kenë një mbështetje profesionale, ndërsa nuk e zgjidh problemin në përgjithësi por është më mirë që një segment së paku të rregullohet sesa të mos rregullohet fare.

Ai thekson që do ishte njëhap shumë i mirë dhe një ndihmesë edhe për ata psi kologe dhe pedagoge që kanë diplomuar për këtë fushë dhe punojnë punë të tjera.

error: Alert: Content is protected !!