Më thuaj ku ke më shumë dh.jam më trup, të të them sëm.undjen që rr.ezikoni…!!!

Më thuaj ku ke më shumë dh.jam më trup, të të them sëm.undjen që rr.ezikoni…!!!

Më thuaj ku ke më shumë dh.jam më trup, të të them sëm.undjen që rr.ezikoni…!!!

Vera njihet gjerësisht si stina në të cilën marrim më shumë peshë. Ideja e disa kilogramëve më shumë mund të mos na tre.mbë aq shumë në fillim, por më pas kur mendojmë për plazhin, nd.izet automatikisht llampa e kuqe e ala.rmit.Mundohemi të gjejmë justifikimet për gjendjen tonë aktuale si për shembull abu.zimi me ushqimin, mu.ngesa e aktivitetit fizik.

Por jo gjithmonë ndodh kështu.Shëndeti i tepërt në disa zona të caktuara të trupit tonë mund të të formohet nga arsye nga më të ndryshmet.Ndaj dhe në këtë artikull ju duhet vetëm të na thoni se në cilën pjesë të trupit ke më shumë dh.jam dhe ne më poshtë do t’ju tregojmë se nga çfarë sëm.undjesh mund të jeni të rrez.ikuar.Shikojeni mirë trupin tuaj dhe më pas elxoni si më poshtë:

Kur keni më shumë yndyrë në zonën e barkut:Ky është një ndër pro.blemet më shqe.tësuese të femrave. Mjafton të vishni një bluzë ngjitur pas trupit dhe forma e rrumbullakosur apo shtresat në formë palash duken menjëherë.Ajo që nuk dini është se dh.jami i akumuluar në këtë zonë krijohet si pa.sojë e str.esit.Ndoshta po kaloni një periudhë të vës.htirë në punë dhe familje.

Kur keni më shumë yndyrë nën kërt.hizë, krahë dhe ko.fshë:Depozitimi i yndyrës në këto zona të trupit krijohen si pa.sojë e abu.zimit me ka.rbohidratet.Duhet të tregoni kujdes me reg.jimin ushqimor dhe të pa.kësoni ushqimet e këq.ija, pijet e gazuar, konsumin e alk.olit dhe duhanit. Hani sa më shumë fruta dhe perime, drithëra integrale, nënprodukte të qumështit si kosi dhe djathi pa yndyrë.Kur keni më shumë yndyrë në vi.the dhe në pjesën e jashtme të kof.shëve:Këto zona të trupit formojnë atë që njihet ndryshe si trungu trupor.Me siguri bëni një punë e cila kërkon të jeni tërë kohës ulur, ose jeni duke pëdorur il.açe që sjellin çrreg.ullime të ekuilibrit hor.monal.Është vënë re që femrat të cilat përdorin kontr.aceptivë janë më të prirura të akum.ulojnë peshë në zonat e sipërmendura.

Kur keni më shumë yndyrë në këmbë dhe në kavilje:Ky është një pro.blem tjetër shqe.tësues përsa i përket shtimit në peshë.Nëse keni dh.jamë në këtë zonë keni me siguri pro.bleme vask.ulare.Qarkullimi i gja.kut është më i nga.daltë se zakonisht dhe si pas.ojë to.ksina mblidhet në gjy.mtyrët e mëposhtme që çojnë në fr.yrje dhe cel.ulit.

Leave a Reply