‘Më ta.llnin se mami punonte pastruese’, hist.oria e Xhoanës përl.oti pu.blikun / Tani e ka lënë si m..

‘Më ta.llnin se mami punonte pastruese’, hist.oria e Xhoanës përl.oti pu.blikun / Tani e ka lënë si m..

‘Më ta.llnin se mami punonte pastruese’, hist.oria e Xhoanës përl.oti pu.blikun / Tani e ka lënë si m..

Xhoana është një nga vajzat konk.urrente të prog.ramit “She’s on T.op”. Në puntatën e sotme mo.delja bukuroshe rrëfeu se është ta.llur nga bashkëmoshatarët, pasi mamaja e saj pun.onte sanitare.Xhoana tregoi se kur ishte ad.oleshente e kishte shumë të v.ështirë për të përba.lluar bashkëmoshatarët.

“Më kanë pr erë flokët, më kanë he dhur në ba ltë dhe më ta llnin gjatë gjithë kohës”, tregon Xhoana.Modelja kishte fr ikë se dhe prindërit nuk do ta kuptonin, por do ta fa jësonin duke i thënë se, “nuk je e zonja”. Megjithatë ajo gjeti g uximin dhe i tregoi atyre.Ajo tha:“Mami punonte pastruese.Të gjithë më t allnin. Nuk e dija si të dilja nga kjo si tuatë sepse të gjithë më ta llnin. Unë qa ja dhe të gjithë më përq.eshnin.

Leave a Reply