Mbyllnin dy binjakët e vegjël në kafaz, se i pengonin në punët e shtëpisë, arr.estoh.en prindërit/ SHO.KUESE

Mbyllnin dy binjakët e vegjël në kafaz, se i pengonin në punët e shtëpisë, arr.estoh.en prindërit/ SHO.KUESE

Mbyllnin dy binjakët e vegjël në kafaz, se i pengonin në punët e shtëpisë, arr.estoh.en prindërit/ SHO.KUESE

Dy të m it ur 3-vjeçarë janë gjetur të mb yll ur brenda një ka faz i të vogël prej druri nga pol ic ia në juglindje të Brazilit. Kur u pyetën nga au tori tetet, prindërit e binjakëve thanë se kishin mbyllur fëmijët në arkë në mënyrë që të punonin në bujqësi si edhe të bënin punët e shtëpisë pa u penguar.

Po li ci a në qytetin Aparecidinha bëri zbu limin tro n d itës pas një telefonate ano ni me ku thuhej se prindërit i mbanin rregullisht fëmijët e tyre në kaf az. Në media është postuar foto kur djemtë u gjetën brenda në ka fazi n e drurit. Mamaja e tyre, 37 vjeç dhe babai, 40 vjeç janë ar re st uar për ke qtr ajti m të të m itu re, ndërsa djemtë janë në kujdesin e shërbi meve soc iale lok ale.

Leave a Reply