Mbaron shkollën me mesatare 9.3 dhe zotëron 4 gjuhë të huaja, nuk gjen punë, mbetet rrugëve

Mbaron shkollën me mesatare 9.3 dhe zotëron 4 gjuhë të huaja, nuk gjen punë, mbetet rrugëve

Mbaron shkollën me mesatare 9.3 dhe zotëron 4 gjuhë të huaja, nuk gjen punë, mbetet rrugëve

Mund të jesh i formuar mirë, por kjo nuk do të thotë se dyert i ke të hapura.

Në Shqipëri thuhet se ndodh e kundërta.

Dionisa Rapushaj ka d enoncuar në emisionin “Sto p” pr oblemin që ajo ka prej dy vitesh me Bashkinë Mallakastër.

Ajo tregon se ka përfunduar studimet për Ps ikologji, si dhe Master Shkencor “Ps ikologji Kli nike” në Tiranë, me mesatare 9.3 dhe zotëron 5 gjuhë të huaja, por në ZA-në e Mallakastrës i thonë se nuk ka vende pune.

“Prej dy vitesh kam një k onflikt me Bashkinë Mallakastër.

Leave a Reply