M.ërgimtari: Rruga për në vendlindje, kujdes në Serbi

M.ërgimtari: Rruga për në vendlindje pa p.engesa, por kujdes në Serbi

M.ërgimtari: Rruga për në vendlindje pa p.engesa, por kujdes në Serbi

Më.rgimtari nga Kumanova, Amir Demiri i cilin jeton dhe punon në Zvicër inf.ormon të gjithë më.rgimtarët se rrugët për një vendlindje janë të hapura dhe se nuk ka pengesa.

“Dua të in.formoj se kush vjen në Maqedoni s’ka as një pe.ngesë. Shumë mirë rruga është krejtë në rregull. Vetëm në Serbi të keni k.ujdesë me qenë të lidhur të gjithë pas.agjerët se të d.ënojshin dhe pagesa duhet të bëhej me kilometra larg”, është shprehur ai. Demiri e ka parë të rrugës ta bëjë këtë njoftim për faktin se nëpër m.edia janë lansuar lajme për vështirësi të shumta dhe p.engesa gjatë rrugës për në vendlindje.

Leave a Reply