M asakra në Pogradec, flasin fqinjët/ Ngrenë gishtin k undër mjekut që e nxorri autorin nga psi kiatria

M asakra në Pogradec, flasin fqinjët/ Ngrenë gishtin k undër mjekut që e nxorri autorin nga psi kiatria

M asakra në Pogradec, flasin fqinjët/ Ngrenë gishtin k undër mjekut që e nxorri autorin nga psi kiatria

Fqinjët e 70-vjeçares së vr arë nga i biri, duke folur për kr imin e rë ndë në familje të ndodhur në Buçimas të Pogradecit tregojnë se, familja Çekiçi kishte një opinion shumë të mirë. Ata thonë se një ngjarje e tillë nuk kishte ndodhur ndonjëherë në zonën e tyre.

Për autorin tregojnë se ishte person me pro bleme të r ënda me ndore dhe se pol icia disa herë e kishte dërguar në sp ital ps ikiatrik. Për këtë arsye ata bëjnë thirrje që të merren masa ndaj mjekut në Sp italin Ps ikiatrik të E lbasanit që ka firmosur për nxjerrjen nga spitali të 44-vjeçarit.

“Ka ardhur disa herë po licia dhe e ka dërguar në çm endinë në Elbasan, por nuk e di se si e kalë li ruar. Kishte zë nka vazhdimisht me nënën. Thonë se përdorte lën dë na rk otike, por nuk e kam parë”. Jemi tro nditur të gjithë nga ajo që ka ndodhur. Nëna ka thi rrur disa herë nd ihmë, nd ihmë”, tregon një fqinj i familjes Çekiçi.

Leave a Reply