Levizja e lire e personave, BE jep njoftimin e pritur

Sipas te dhenave personat e vak’sinuar plotësisht që mbajnë certikatanë perputhje me të BE duhet të përjashtohen nga testimi i udhëtimit ose karantina 14 ditë pas marrjes së dozës së fundit. Kjo duhet të mbulojë gjithashtu njerëzit e rikuperuar nga sem/ undja që kanë marrë një dozee të vetme
Kjo u njoftua nga Komisioni Evropian në azhu’rnimin e rekomandimeve për lëvizjen e lirë. Personat e rikuperuar me certikata vak’ sinimi me certikatën dixhitale Covid të BE-së duhet të përjashtohen nga testimi i udhëtimit ose karantinaa gjatë 180 ditëve të para.

Në eërputhje me certikatën dixhitale të BE duhet të përjashtohen nga çdo kërkesë karantinee. Komisioni propozon një periudhë standarde vlefshmërie për testet 72 orë për testeet dhe, nëse pranohet nga një Shtet Anëtar, 48 orë për testee të shpejta të anttigjenit.Ata që kanë certikatën dixhitale të BE-së nuk duhet të kërkojnë masa shtesë, veçanërisht ata që janë plotësisht të vak’sinuar, pavarësisht nga vijnë dhe ku shkojnë.

error: Alert: Content is protected !!