Letra e Izet Haxhisë nga qelia e iz olimit: Po më shk atërrojnë fizikisht dhe mendërisht, duan të më çojnë drejt vetëvr asjes

Letra e Izet Haxhisë nga qelia e iz olimit: Po më shk atërrojnë fizikisht dhe mendërisht, duan të më çojnë drejt vetëvr asjes

Letra e Izet Haxhisë nga qelia e iz olimit: Po më shk atërrojnë fizikisht dhe mendërisht, duan të më çojnë drejt vetëvr asjes

Izet Haxhia ka kallëzuar pe nalisht në Porkurorinë e Posaçme (SPAK) drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve, Agim Ismajlin. Në letrën që do botohet nesër e plotë në DITA bashkë me një r eagim të avokatit të tij Idajet Beqiri, Haxhia shkruan se po to rturohet në bu rg. Ndër të tjera, në letër, ai shkruan se drejtori i B urgjeve, shumë herë u shtron pr esion ps ikologjik mbi të, e fut në iz lim dhe e ke qtrajton.

Haxhia shkruan gjithashtu se ky k eqtrajtim po e çon drejt vetëvr asjes. “Po h akmerret në mënyrë primitive. Në konventën ndërkombëtare të t orturës, iz olimi cilësohet si t ortura më e r ëndë. Si p asojë e këtij iz olimi, gjendja ime ps ikologjike po r ëndohet përditë e më shumë, gjendje e cila mund të agravojë deri në akte të rënda ndaj sh ëndetit tim fizik duke d ëmtuar vetëveten.

Leave a Reply