Lëngu i famshëm që mb yt qelizat e k ancerit për 42 ditë, austriaku qe ka sh ëruar mbi 45 mijë njerëz

Lëngu i famshëm që mb yt qelizat e k ancerit për 42 ditë, austriaku qe ka sh ëruar mbi 45 mijë njerëz

Lëngu i famshëm që mb yt qelizat e k ancerit për 42 ditë, austriaku qe ka sh ëruar mbi 45 mijë njerëz

Qelizat e k ancerit vde sin për 42 ditë: Lëngu i famshëm i Austrisë shëroi mbi 45 mijë njerëz nga ka nceri dhe së mundje të tjera të pashërueshme!

Thelbi i kurës së k ancerit së naturopath austriak Rudolf Breuss është një dietë, e cila konsiston në një agjërim prej 42 ditësh në ndërthurje me lëngje dhe çajra speciale të perimeve. Sipas teorisë së Breuss, kanceri kërkon ushqim të fortë për të mbijetuar në trup. Pretendimet e efikasitetit nuk mbështeten nga prova të pranueshme dhe nuk ka të dhëna shkencore të besueshme për të mbështetur mënyrën e veprimit të pretenduar.

Leave a Reply