Ky pëllumb në Turqi është më i shtrenjti në botë

Ky pëllumb në Turqi është më i shtrenjti në botë

Ky pëllumb në Turqi është më i shtrenjti në botë

Një pëllumb në Turqi i pagëzuar si “Mbreti”, është vlerësuar me 100,000 lira (rreth 15,300 euro). Pronari i tij r efuzon të japë, pavarësisht ofertave tunduese. Atij madje, në këmbim të pëllumbit Mbret i kanë dhënë në dorë edhe çelësat e një makine l uksoze, të cilën sërish e ka refuzuar.

Të apasionuarit pas pëllumbave i kushtojnë vëmendje të veçantë këtij lloji, i cili me pamjen e tij tërheq vëmendje të madhe në tregun e tyre. Ngjyra dhe karakteristikat e tjera fizike ndikojnë direkt në çmim. Erkan Turkoglu e bleu Mbretin vitin e kaluar nga kreu i Shoqatës për Mbrojtjen dhe Mbarështimin e Zogjve në Adiyaman.

Leave a Reply