Ky il.aq shtëpiak mund të shë.rojë inf.eksionin dhe d.yllin në vesh

Ky il.aq shtëpiak mund të shë.rojë inf.eksionin dhe d.yllin në vesh

Ky il.aq shtëpiak mund të shë.rojë inf.eksionin dhe d.yllin në vesh

Në rast të infe.ktimit të veshëve,shumë traj.time janë në shi.tje për të sh.ëruar inf.ektimin.Sidoqoftë ekziston një ila.q natyral shumë ef.ektiv për të tr.ajtuar dyllin a po ndojnjë inf.eksion tjetër të veshit.

Shumica e infeksioneve të veshit shkaktohen nga bakteret ose këpurdhat që zhvillohen me nxehtësi dhe lagështi.Inf.eksion mund të sh.kaktoj al.ergjia,një ndryshim i pres.ionit kur ushëtoni me ae.roplan,gjithashu nëse përdorni shkopinj pambuku për të pastruar veshët,sepse shtyni dyllin në pjesën e poshtme të veshit.Përbërësit
Vaj ulliri – për të zbutur dhe për të el.eminuar grumbullimin e dyllit
Vaj hudhër – për të shk.atërruar bakt.eret

Përdorimi”Ngrohni 2-3 lugë vaj ulliri të pa.stër. Te.mperatura duhet të jetë e afërt me atë të t.emperaturës së trupit tuaj.Shto 4 pika vaj hu.dhër ose lëngun që keni përftuar nga shtypja e tyre.Përziejini bashkë dhe me ndihmën e një pikatoreje apl.ikoni disa pika në vesh ! Mbajeni veshin me një ko.mpresë të ngrohtë për 5-10 minuta.

Leave a Reply