Ky është 44-vjeçari SHQIPTAR që to rturoi nënën dhe pastaj i h oqi kokën

Ky është 44-vjeçari që to rturoi nënën dhe pastaj i h oqi kokën

Ky është 44-vjeçari që to rturoi nënën dhe pastaj i h oqi kokën

Olsi Çekiçi, 44 vjeç, qël loi sot në orët e pasdites disa herë për vde kje me thi kë në banesën nënën e tij, Feride Çekici.

Leave a Reply