Kuvendi i Kosovës habit të gjithë me vendimin e papritur qe e miratuan sot !!

Kuvendi i Kosoves nuk e ka miratuar raportin vjetor te punes se Agjencine Kosovare te Privatizimit per vitin 2020.

Per kete raport votuan vetem tre deputete, teksa kunder ishin 64 deputete.

Ne nder kohe ne Kuvendin e Kosoves eshte vo.tuar per shkarkimin e bordit te kesaj agjencie. 65 deputete kane vo.tuar per shkarkimin e bordit te kesaj agjencie, 2 kunder dhe as nje abstenim.

Nder sa sot ne Kuvend erdhi edhe nje ankese e papritur nga opozita drejt Kryekuvendarit ku rea.goi pastaj edhe Kurti. Deputetet e par.tive opozitare te PDKse dhe LDKse jane ankuar se nuk po u jepet fjala ne sean.cen e Kuvendit. Pas kesaj ka folur krye ministri Kurti duke thene se eshte intere.sant qe njerezit qe vazh.dimisht e marin fjalen ankohen se spo kane mun.desi me fole.

error: Alert: Content is protected !!