Kusari-Lila: Pas testimit Hoti nuk u vetiz olua, një arsye më shumë për ta shk arkuar

Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Mimoza Kusari-Lila, ka kr itikuar kryeministrin e Kosovës Avdullah Hoti pas vizitave të se dielës duke thënë se duhej të respektonte protokollin e Instituti Kombëtar i Shën detësisë Pu blike së Kosovës që pas te stimit për COVI D-19 personi duhet të vetëi zolohet. Kusari-Lila, tha se ka një arsye më shumë për të shka rkuar Qeverinë Hoti për shka k të papërgjegjshmërisë së kryeministrit.

“Pse z. Hoti pasi u tes tua doli në terren dhe takoi dhjetëra njerëz e biznese të cilët sot të gjithë potencialisht janë të rr ezikuar e si gurisht disa prej tyre, nuk do t’iu jepet as mundësia për t’u te stuar. Asnjëri nga ta nuk ia pat me b orxh të marrë vir usin nga Kryeministri. A do të thotë kjo që në javën kur vd ekshmëria nga p andemia arriti k ulmin më të lartë, Kosova ka një Kryeministër që inj oron pr otokollin, vënë në rr ezik bashkëpunëtorët dhe qytetarët e vendit me vizita tē paarsyeshme për kohë p andemie”.

Leave a Reply