Kur’ani renditet si libri më i mirë për drejtësi nga Universiteti i Harvardit

Kur’ani renditet si libri më i mirë për drejtësi nga Universiteti i Harvardit

Kur’ani renditet si libri më i mirë për drejtësi nga Universiteti i Harvardit

Universiteti i Harvardit citon Kuranin, me fjalët e tij hyjnore, i cili është zb ulesa përfundimtare siç besohet nga muslimanët. Allahu e ka zgjedhur atë si librin e tij të fundit dhe të fundit. Pa asnjë dyshim, ai erdhi nga Krijuesi i këtij Universi dhe na udhëzon në rrugën e duhur të të jetuarit.

Islami nuk ka hapësirë ​​për padrejtësi

Rregullat dhe Drejtësia janë thellësisht të organizuara në Islam dhe Librin e Shenjtë, i cili është i mbushur me ligje themelore për njerëzit. Islami nuk ka ndonjë hapësirë ​​për padrejtësi.

I gjithë globi gjithashtu e pranon këtë realitet dhe e do atë që përmendet në Kur’an. Përkundër faktit se aktivitetet e tyre duken të kundërta, ekuivalenti është situata e muslimanëve.

Leave a Reply