Kosova mund të ketë sistem raketorë “Patriot” për mbrojtje kundërajrore!

MIM-104 Patriot është një sistem ra kete tokë-a jër, ky sistem është i përdorur nga Us htria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga disa aleatëtë saj.

Ishte prodhuar nga kontraktori Amerikan i Mbrojtjes Raytheon dhe e ka emrin nga përbërësi r adar i sistemit të ar mëve, AN / MPQ-53. Sistemi pritet të jetë në terren deri në vitin 2040.

Patriot përdor një r aketë të përparuar përgjuese a jrore dhe sisteme radari me performancë të lartë, e cila u zhvíllua në Redstone Arsenal Huntsville, Alabama, ku ishte i zhvílluar edhe më parë sistemi Sa feguard i r aketave me shpejtësi hípersoníke.

Ky sistem përdoret nga Gjermania, Japonia, Holanda, Izreali dhe disa vende tjera aleate të SHBA-së. Kosova pritet të jetë shteti më i ri që do e përdor për mbr ojtje a jrore këtë sistem.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!