Kosi në k ombinim me sodën kuron d iabetin në vetëm 4 javë (R ECETA)

Kosi në k ombinim me sodën kuron d iabetin në vetëm 4 javë (R ECETA)

Kosi në k ombinim me sodën kuron d iabetin në vetëm 4 javë (R ECETA)

Konsumi i rregullt i kosit ul p resionin e lartë të gjakut. Ky produkt është i p asur me kalcium dhe baktere të dobishme, të cilat krijojnë një ekuilibër dhe ha rmoni të pë rsosur në trup.

Kosi fo rcon ko ckat ndërsa nd ihmon në uljen e s imptomave të st resit dhe d epresionit. Ky p rodukt qumështi duhet të jetë pjesë e dietës suaj ditore, pasi for con sistemin im unitar dhe ruan shëndetin e z emrës. Konsumi i rregullt i kosit ul pr esionin e lartë të gj akut. Vetëm 170 ml kos në ditë ul presionin e gj akut me 31%.

Dabeti mellitus është një gjendje kronike e karakterizuar nga nivele të ngritura të glukozës në gjak

Leave a Reply