Kisha një s ëmundje dhe shkova te mj eku/ Këshillën e tij nuk do ta harroj asnjëherë: Ha tre kumbulla në ditë dhe do më kujtosh

Kisha një s ëmundje dhe shkova te mj eku/ Këshillën e tij nuk do ta harroj asnjëherë: Ha tre kumbulla në ditë dhe do më kujtosh

Kisha një s ëmundje dhe shkova te mj eku/ Këshillën e tij nuk do ta harroj asnjëherë: Ha tre kumbulla në ditë dhe do më kujtosh

Ngrenia e rregullt e kumbullave rrit ndje shem d endesine mi nerale te ko ckave. Nje st udim u perqendrua tek roli i ngr enies se kumbullave ne shendetin e ko ckave te grave. Grate qe moren pjese ne studim u ndane ne dy kategori.

Ngrenia e rregullt e kumbullave rrit ndjeshem dendesine min erale te ko ckave. Nje st udim u perqendrua tek roli i ngrenies se kumbullave ne she ndetin e ko ckave te grave. Grate qe moren pjese ne st udim u ndane ne dy kategori. Ne kategorine e pare moren pjese grate qe konsumonin kumbulla rregullisht. Ne te dyten, morren pjese gra qe ko nsumonin molle rregullisht. Te dyja grupet merrnin gjithashtu k alçium dhe vi tamin D. Roli i kumbullave per she ndetin e ko ckave

Leave a Reply