Këto ushqime ju rrisin yndyrat në gj ak dhe po vr asin në heshtje z emrën tuaj

Këto ushqime ju rrisin yndyrat në gj ak dhe po vr asin në heshtje z emrën tuaj

Këto ushqime ju rrisin yndyrat në gj ak dhe po vr asin në heshtje z emrën tuaj

Lista e së mundjeve që vijnë nga stili i pashëndetshëm i jetesës është pa dyshim shumë i gjatë. Po ashtu është edhe lista e ushqimeve të cilat bëhen shkak për zhvillimin e këtyre s ëmundjeve.Ndër së mundjet më të përhapura në botë, si diabeti apo pr oblemet me k olesterolin shk aktohen pikërisht nga përditshmëria.

Ushqimet që konsumoni çdo ditë apo aktiviteti fizik ndikojnë ngushtë në shfaqjen e së mundjeve ose jo. Më problematiket janë sigurisht yndyrnat e këqija, pasi mund të jenë të vështira për t’u trajtuar dhe të rr ezikshme .Kolesteroli i lartë, me siguri e keni dëgjuar të përmendet shpesh pasi shkakton një sërë pr oblemesh.

Leave a Reply