Keto jan shtetet të Europës te cilet do tejanë të hapura për turistë

Ja 12 shtete të Europës janë tëhapura për turistë. Tani lista e shteteve që mirëpresin njerëzit e vak-sinuar po rritet nga koha në
kohë. Bërja e vak’sinEs po lehtëson kuzimet e udhëtimit në disa vende dhe është e vetmja mënyrë që udhëtarët të
qarkullojnë lirshëm.

Megjithatë, edhe për qytetarët e vak sinuar, procesi i uturimeve mbetet i ndërlikuar. Rregullat ndryshojnë nga një vend në
tjetrin. Disa shtete refuzojnë lloje të caktuara të vak’sinave.

Ndërsa të tjerët ende kërkojnë karantinim. Thuajse në të gjitha rastet, udhëtarët duhet të vak’sinohen pra të kryejnë të dy
dozat.
Ja dhe ista e destinacioneve ku mund të udhëtoni lirshëm në evrope Kroaci, Qipro, Estonia, Franca, Gjeorgjia, Greqia, Islanda,
Malta, Mali i Zi, Polonia, Sllovenia, percjell ditorja

error: Alert: Content is protected !!