Kërkohet që paga minimale në Kosovë të bëhet 350 euro

Kërkohet që paga minimale në Kosovë të bëhet 350 euro

Kërkohet që paga minimale në Kosovë të bëhet 350 euro

Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat të Kosovës ka shfaqur pakënaqësi me situatën që gjendet sektori privat, sidomos tash në kohë të pandemisë. Kryetari i Sindikatës, Jusuf Azemi, ka th eksuar se janë bërë keqpërdorime të pakos em ergjente për pagesat 170 euro të punëtorëve.

Ai ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës t’u ekz ekutohen pagesat të gjithë punëtorëve të sektorit privat si dhe punëtorët teknikë dhe s igurimi fizik në spitale. Në të kundërtën, Azemi thekson se sektori privat do të ngritet në protesta apo edhe do ta bll okojnë totalisht punën.

Leave a Reply