Kane kaluar 8 vite, por ja cpo ndodh me Schumacher, gruaja e tij del dhe thote qe ..(Video)

Kane kaluar 8 vite, por ja cpo ndodh me Schumacher, gruaja e tij del dhe thote qe ..(Video)

Kane kaluar 8 vite, por ja cpo ndodh me Schumacher, gruaja e tij del dhe thote qe ..(Video)

Michael Schumacher është duke e festuar ditëlindjen e tij për herë të parë 5 vite pas aks identit të tme rrshëm në Alpet e Zvicrës, por tashmë gjendja e tij është dukshëm më e mirë. Corinna Schumacher, bashkëshortja e le gjendës së Formula 1 ka thënë se ata janë duke bërë të pamundurën që ta ndihmojnë atë .

“Të jeni të s igurt se ai është në duart të s igurta dhe se ne po bëjmë gjithçka për ta ndihmuar atë. Ne ju kërkojmë të respektoni privatësinë tonë për një temë kaq të ndj eshme si sh ëndeti, diçka që Michael gjithmonë e ka dashur”, tha ajo.

Leave a Reply