Kaloi plot 23 vite në burg, Në fund shpallet i pafajshëm

Gjykata e Lartë në Indi ka liruar nga burgu Nisar Ahmed Din i cili I ka kaluar 23 vjet në burg për shkak të një gabimi gjyqësor.

Nisar Ahmed Din dhe dy të akuzuar tjerë janë liruar pasi që gjykata gjeti se ata nuk ishin fajtorë për një vepër të te.r.rorizmit, su.lm në një tren në vitin 1993 ku u v.ra.në dy udhëtarë, transmeton BBC.

Ahmed vërteton se rasti kundër tij është bërë me pranim të fabrikuar që policët kanë bërë ndaj tij.

Ahmed i ka pasur 20 vjet kur është arrestuar por e kujton qartë 15 janarin e vitit 1994.

“Së pari më kanë mbajtur 43 ditë pa më dërgu para gjyqtarit, më kanë rr.a,hur tort.ur.uar, më kanë mbajtur me kokë teposhtë. Kam ul.ëritur se nuk di asgjë dhe se nuk jam f.ajtor. Pastaj më kanë dhënë që të nënshkruar pranim të rremë”, i kujtohet Ahmed.

Luftën për lirimin e tij e ka vazhduar i vëllai i cili po ashtu ishte ar.restuar por që ishte liruar pasi ishte diagnostikuar me ka./ncer në mushkëri.

20 vjeçari i dënuar tash i ka 43 vjet tash është i lirë th otë se është bërë i vetëdijshëm vetëm kur ka hyrë në shtëpi por krejt kishte ndryshuar.

“Nidhem si i huaj. Tek tash po I njoh nipat dhe mbesat. Nuk është e lehtë të fillon nga fillimi me 43 vjet”, ka thënë Ahmed.

Leave a Reply