K aos në spitale / Të sëmurit kronikë po lihen pas dore

K aos në spitale / Të sëmurit kronikë po lihen pas dore

K aos në spitale / Të sëmurit kronikë po lihen pas dore

Ish-deputetja demokrate, Oriola Pampuri, në një shënim në fb, e ka cilësuar a larmante menaxhimin e pandemisë në vend nga strukturat shëndetësore, të cilat po lejnë pas dore të së murët kronikë.

Situata për shkak të Covid 19 në rënie të lirë, sistemi shëndetësor i mbingarkuar, riskon të lerë pas dore pa cientët kronikë dhe me s ëmundje të tjera të kurueshme.Sistemi shëndetësor shqiptar mund të tejngarkohet nga covi d 19, e kjo të bëhet shkak për të anashkaluar pa cientët me sëmundje të tjera, jeta e të cilëve mund të vihet më shumë në rr ezik se ata të prekur nga Covi d 19.

Leave a Reply