Js se çfarë bën skifteri kur mbush 40 vj eç?

Js se çfarë bën skifteri kur mbush 40 vj eç?

Js se çfarë bën skifteri kur mbush 40 vj eç?

Skifterët jetojnë 70 v jet, por që të arrijë gjer këtu, i duhet të marrë një vendim të vë shtirë në jetë. E dini çfarë bën?Kur arrin moshën 40 vjeçare, thonjtë e tij e hu mbasin elasticitetin dhe fu qinë, duke e pasur të pamundur ta r rokin pr enë, e cila është burimi kryesor i ushqimit. Në këtë moshë, edhe sqepi i tij i mp rehtë dhe i fu qishëm, fillon e lakohet duke mos e kryer fu nksionin e tij.Dyzet v itet mbi supe, i bëjnë dhe krahët e tij të rëndë për shkak të peshës së puplave, të cilat i ngjiten për trupi, duke ia vë shtirësuar fluturimin.

Këto kushte, e d etyrojnë skifterin të ndërmarrë një vendim tejet të v ështirë. Alternativa tjetër është vd e’kja e ngadaltë të cilën ai e r efuzon.Ai vendos ti hyjë një përvoje ndryshimi tërësor, e cila do i zgjasë 150 ditë. Po çfarë bën skifteri? Le ta shohim së bashku. Ai fluturon në majën më të lartë, atje ku dhe ndërton foletë. Pastaj, së pari fillon e g odet sqepin në sh këmbinj, me sa f orcë që ka, derisa ti thyhet. Së dyti, pasi ta ketë th yer sqepin, pr et derisa ti rritet.

Leave a Reply