“Jemi me Greqinë”, Gjermania paralajmëron Turqinë

“Jemi me Greqinë”, Gjermania paralajmëron Turqinë

“Jemi me Greqinë”, Gjermania paralajmëron Turqinë

“Mesazhi i parë është se Gjermania dhe i gjithë Bashkimi Evropian është në solidaritet të fortë me Greqinë. Mesazhi i dytë po ashtu i rëndësishëm është se na duhen ur gjentisht shenja të uljes së te nsioneve dhe gatishmëri për d ialog.

Situata aktuale në Mesdheun lindor është bërë shumë e rr ezikshme dhe inc identi më i vogël mund të çojë në një ka tastrofë e cila nuk mund të jetë në interes të askujt, veçanërisht një k onfrontim u shtarak midis partnerëve të NATO-s dhe fqinjëve. Një zgjidhje detyruese dhe paqësore e mosmarrëveshjes përfundimisht do të arrihet vetëm përmes bisedimeve të drejtpërdrejta midis Greqisë dhe Turqisë”, tha Heiko Mass, Ministër i Jashtëm i Gjermanisë.

Leave a Reply