“Jam 77 vjeç dhe e di që nëse vi rusi më kapë, do vd es. Por ndërkohë shoh sa shumë kam dhe them: Zot, përse më duhen më tepër se dy pjata?”

“Jam 77 vjeç dhe e di që nëse vi rusi më kapë, do vd es. Por ndërkohë shoh sa shumë kam dhe them: Zot, përse më duhen më tepër se dy pjata?”

“Jam 77 vjeç dhe e di që nëse vi rusi më kapë, do vd es. Por ndërkohë shoh sa shumë kam dhe them: Zot, përse më duhen më tepër se dy pjata?”

Meqenëse Paula (vajza ime) vd iq 27 vjet më parë, unë kam h umbur fr ikën e vd ekjes. Para së gjithash, sepse e pashë të vd iste në krahët e mi dhe e kuptova që vd ekja është si lindja, është një tranzicion, një prag dhe kam h umbur fr ikën e saj personalisht.

Tani, nëse virusi më kap, unë i përkas popullatës më të rr ezikuar, të moshuarve, unë jam 77 vjeç dhe e di që nëse e marr, do të vd es. Kështu që mundësia e vd ekjes është shumë e qartë për mua tani, e shoh atë me kuriozitet dhe pa fr ikë.

Leave a Reply