Ja kush nga punëtorët shëndetësor do të marrin para shtesë për dy muaj

Ja kush nga punëtorët shëndetësor do të marrin para shtesë për dy muaj

Ja kush nga punëtorët shëndetësor do të marrin para shtesë për dy muaj

Vendimi i Qeverisë për t’i ndarë para shtesë për dy muaj atyre që janë marrë drejtpërdrejt me trajtimin e p acientëve. Të prekur me Co vi d-19, po shihet si vendim i cili çon në shk ëputjen e zinxhirit të stafit shëndetësor.

Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se këto shtesa do t’i marrin vetëm profesionistët nga IKSHPK-ja, Qendra Kombëtare e Tra nsfuzionit të Gj akut, Departamenti i Shëndetësisë në B urgje, SHSKUK-ja dhe spi talet e përgjithshme si njësi të saj, si dhe QKMF-të në komuna. Pr ocesin e kategorizimit MSH-ja ua ka deleguar drejtorëve dhe menaxherëve të spitaleve e qendrave mjekësore në vend.

Leave a Reply