Ja çfarë nuk duhet të keni kurrë pranë shtëpisë suaj: Ajo sjell fatke.qësi, hiqeni menjëherë

Ja çfarë nuk duhet të keni kurrë pranë shtëpisë suaj: Ajo sjell fatke.qësi, hiqeni menjëherë

Ja çfarë nuk duhet të keni kurrë pranë shtëpisë suaj: Ajo sjell fatke.qësi, hiqeni menjëherë

Kurrë nuk duhet ta keni këtë pranë shtëpisë tuaj. Konsiderohet se sjell fat jo të mirë: Shpesh do të kishim mundësinë të dëgjonim besime të ndryshme. Thjesht besime dhe histori që u thanë brez pas brezi dhe disi mbetën të pranishme.

Shumë do të pajtohen se sigurisht që është çështje paragjykimi, por përsëri ka nga ata që do të mbështesin besime të tilla. Disa besime të vjetra mund t’i justifikojmë, ndërsa disa vërtet nuk mund t’i kuptojmë.

Tani do të rendisim një besim të vjetër. Përkatësisht, më parë, njerëzit i kushtuan më shumë vëmendje pemëve dhe natyrës, dhe disi të përcaktuara se cilat pemë janë “të lumtur” dhe cilat jo. Sipas këtyre besimeve, nuk duhet të keni një akacie ose pemë arre afër shtëpisë tuaj, sepse sjell fat të keq.

Arra është natyrisht shumë e shëndetshme dhe ne e përdorim atë për ushqim, prandaj është e çuditshme për ne që dikush e lidhi këtë besim në atë pemë. Gjithashtu, konsiderohet se nuk duhet të paktën ta keni atë pemë në oborrin tuaj. Nuk do të thotë që nuk mund ta mbjellësh diku tjetër.

Leave a Reply