Il açi që përdoret për shtypje të gj akut po i shpëton p acientët me COVID-19 nga vd ekja

Il açi që përdoret për shtypje të gj akut po i shpëton p acientët me COVID-19 nga vd ekja

Il açi që përdoret për shtypje të gj akut po i shpëton p acientët me COVID-19 nga vd ekja

Ramiprili, një medikament që përshkruhet për mirëmbajtjen e nivelit të shtypjes së gj akut në trup, sipas një hu lumtimi, po redukton rr ezikun nga vd ekja te pa cientët me Covid-19.Akademikët britanikë mësuan se pa cientët me k oronavirus që po merrnin tretman në njësi të kujdesit intensiv.

Të cilëve iu përshkrua medikamenti në fjalë, kishin 33 për qind gjasa më pak të vd isnin nga ko mplikimet e vir usit, shkruajnë mediet britanike. Sidoqoftë, ekspertët shëndetësorë nuk arritën të gjenin ndonjë përfitim shtesë që sillte medikamenti te pa cientët me vi rusin korona që nuk kishin shtypje të lartë të gj akut.

Leave a Reply