Ia hoqën mjekët shpresat i thanë vajza jotë s’ka më jetë/ Shqiptari bën mrekulli e shpëton vetë

Ia hoqën mjekët shpresat i thanë vajza jotë s’ka më jetë/ Shqiptari bën mrekulli e shpëton vetë

Ia hoqën mjekët shpresat i thanë vajza jotë s’ka më jetë/ Shqiptari bën mrekulli e shpëton vetë

Edhe pse mj ekët nuk i dhanë shpresa një banor nga Funai i Elbasanit ka bërë mrekullinë.
SHARE TWEET SHARE EMAIL COMMENTS
Edhe pse mj ekët nuk i dhanë shpresa një banor nga Funai i Elbasanit ka bërë mrekullinë.

Çoje vajzën në shtëpi, s’ka shpëtim”, Veli Dika rrëfen si e …

“Vajza u ide nt ifikua me Leu c emi. Mj e kët në Shqipëri më thënë se nuk bëhet. Atëherë e nisa për në Greqi.

E mje ku an, por edhe atje u do rë zu an. Më kishin heq ur cdo shpresë, ai nisi b ete jen e tij thanë merre coje në shtëpi.
Veli Dika tregon se pikërisht atëherë kur m jek ët i ho që n shpre sa t nisi b et e ja e tij. “thashë do ti hyj vetë kësaj pune.

Merret me mend se sa u d ësh pë rua m. E mora dhe e solla në shtëpi. Por nuk hoqa dorë” më kishin dhënë mjekët me kurën popullore të produkteve të bletës dhe me besimin në Zot. Mu desh të vajzës sa vinte e përmirësohej. Vazhdova kështu për disa muaj. Derisa sëm und ja e ko bs h me u largua nga trupi i vajzës sime.”

Më pas ai nuk e ka dërguar vajzën në asnjë mje k. “Nuk e dërgova më as për analiza. Ajo u bë shumë mirë. U be e shënd et shme dhe vazhdoi jetën normalisht”.

Leave a Reply