I vogli shqiptar rrëqeth: Hamë bukë me ujë, se nuk kemi lekë mamin unë e ndihmoj

I vogli shqiptar rrëqeth: Hamë bukë me ujë, se nuk kemi lekë mamin unë e ndihmoj

I vogli shqiptar rrëqeth: Hamë bukë me ujë, se nuk kemi lekë mamin unë e ndihmoj

Hamë përshesh me ujë, bukë thatë… Pa en ergji el ektrike për tre muaj. Nuk kam Iekë t’i paguaj. Kam 50 mijë lekë për të paguar”.Shty pe r3k 1am3n me poshte per te lexuar lajmin e plote:

Va rfër inë e tejs ka js hme e kanë kuptuar edhe fëmijët, e kryesisht djali i madh Eri, i cili është në klasë të katërt e d ety roh et të bëjë punë të r;ën da për të siguruar bukën e gojës. “Do ta n;dih mojmë mamin, s’kemi për të ngrënë. Nuk kemi po mos ndihmuam. Detyrat i bëj jashtë se nuk kam drita, na i kanë pr erë se nuk kishim lekë t’i paguanim”Të ardhurat e vetme që ka f

Leave a Reply