I përqafoni kur i keni gj allë, vajza shkruan letrën pr ekëse: Tani që jam 60 vjeçe e di që si babai im nuk ka, i doni prindërit!

I përqafoni kur i keni gj allë, vajza shkruan letrën pr ekëse: Tani që jam 60 vjeçe e di që si babai im nuk ka, i doni prindërit!

I përqafoni kur i keni gj allë, vajza shkruan letrën pr ekëse: Tani që jam 60 vjeçe e di që si babai im nuk ka, i doni prindërit!

Letra e nje vajze: Kur isha 4 vjeç, mendoja: Si BABAI im nuk ka. – Kur u bëra 6 vjeç, thoja: BABAI im i di të gjitha. – Kur u bëra 10 vjeç, thoja: BABAI im është i shkëlqyeshëm, por pak i v ështir – Kur isha 12 vjeç, thoja: BABAI im ka qenë i mirë, por sa ka ndryshuar aman.

– Kur isha 14 vjeç, thoja: Sa nuk duron ky BABAI im. – Kur isha 16 vjeç, thoja: BABAI im nuk ecën me kohën. – Kur isha 18 vjeç, mendoja: BABAI im bëhet gjithnjë e më i v ështirë.– Kur isha 20 vjeç, e kisha shumë të v ështirë të pranoja fjalët e BABAIT. Thoja: Çudi si e ka duruar nëna ime gjithë këtë kohë. – Kur isha 25 vjeç, mendoja: BABAI nuk pëlqen asgjë që bëj unë.

Leave a Reply