Greqi, arr estohet shqiptari për kr imin e bërë 18 vjet më parë

Greqi, arr estohet shqiptari për kr imin e bërë 18 vjet më parë

Greqi, arr estohet shqiptari për kr imin e bërë 18 vjet më parë

Autoritetet greke kanë arr estuar autorin e një kr imi mak abër të kryer 18 vjet më parë në zo nën e Volosit, në Greqi. Sipas po licisë, autoritetet ishin në kërkim të autorit të gra bitjes së dh unshme të një 80-vjeç areje greke, e cila pasi u lidh dhe u dhu nua prej gr abitësit, gjeti vd ekjen si pasojë e pla gëve të ma rra.

Ngja rja kishte sho kuar opinionin vendas, për shkak të dh unës ekstr eme që autori kishte us htruar ndaj vi ktimës. 80-vjeçarja ishte rr ahur ba rbarisht dhe, pasi ishte dhu nuar, ndaj saj ishte përdorur th ikë, pl agët e së cilës i kushtuan jetën.

Leave a Reply