Gezim i madh ne familjen e Sabri Fejzullahut, ja qfare ndodhi ..

Gezim i madh ne familjen e Sabri Fejzullahut, ja qfare ndodhi ..

Gezim i madh ne familjen e Sabri Fejzullahut, ja qfare ndodhi ..

A rtisti i mirënjohur shqiptar, Sabri Fejzullahu dhe ba shkëshortja e tij, Nera janë pajisur me p asaportën sh qiptare nga pr esidenti i Shq ipërisë, Ilir Meta.

Këtë e bëri të ditur vet artisti i njohur përmes një p ostimi në rrje tet so ciale ku edhe pu blikisht falënderoj pre sidentin shq iptar, Meta. Sabriu u shpreh se ndihet krenar dhe i nderuar dhe se gjatë gjithë jetës së tij ka qenë në shërbim të Shqipërisë dhe Kosovës. Më poshtë sta tusi i plot i Sabri Fejzullahut:

I dashur Pr esident Meta , Jam i nderuar me d ékretin tuaj për sht etësinë Shqiptare . Me keni bere krenar me këtë, keni nderuar punën dhe ang azhimin tim një jetë të tërë në r riten dhe lartësimin e zërit dhe kulturës Shqiptare kudo nëpër botë . I dashur Pr esident , unë sot me pa saportën Shqi ptare nuk jam me shumë shq iptar se që isha që nga dita kur li nda. Një jetë të tërë vogëlsia ime ishte në shërbim të Shq ipërisë , Ko sovës, asaj Shqi përisë gj eografike te cilës ju i shërbyet me g uxim dhe ndeë i dashur Pre sident . Te faleminderit shume! Nd jehem i vlerësuar dhe r espektuar e kjo për mua do të thotë shumë.

Leave a Reply