Fluks turistësh nga Kosova drejt bregdetit shqiptar, mj ekët nuk munden t’i kontrollojnë të gjithë

Edhe gu shti ka nisur me një flu ks të lartë në pikën kufitare të Morinit ndërkohë që në ko rrik mesatarja ditore e kalimeve në kufi drejt Shqipërisë dhe a Znasjelltas i kaloi mbi 10 mijë. Por g ushti pritet të sjellë një mesatare ditore më të madhe për shkak se lëvizjet e shqiptarëve të Kosovës do të jenë më të mëdha. Por ky fe nomen shihet si shq etësim nga autoritetet shë ndetësore të Kosovës.

Fadil Kryeziu, drejtor rajonal i Shë ndetit Publik në Prizren thotë se qytetarët e Kosovës që po lëvizin gjatë kësaj periudhe në dy anët e kufirit shihen si bartës kryesor të COVI D-19, si për Kosovën dhe Shqipërinë

Leave a Reply