Fiset e Pakistanit që 2300 vite me prejardhje “shqiptare”! (Video)

Fiset e Pakistanit që 2300 vite me prejardhje “shqiptare”! (Video)

Fiset e Pakistanit që 2300 vite me prejardhje “shqiptare”! (Video)

Këto fise të Pakistanit pretendojnë se janë pasardhësit e drejtpërdrejt të Aleksandrit të Madh. Ata flasin një gjuhë e cila është e ngjashme në shumë fjalë me gjuhen tonë shqipe, kanë veshjet kombëtare të cilat u ngjajnë shumë veshjeve tona antike, ata madje edhe i thërrasin me emrin shallvare.

Përpos këtyre ngjashmërive, dokumentari i mësipërm tregon se sa është muzika e tyre autoktone e njëjtë me muzikën ton folklorike, dhe me të dëgjuar, nuk do të keni mundësi të dalloni cila është muzikë shqiptare apo cila është muzikë e Huanza, apo siç quhen ndryshe ata.

Leave a Reply