Familja Kosovare që kujdeset për fëmijët jetim dhe me nevoja të veçanta

Zefi dhe Bora, janë çifti i cili është përkujdesur për 30 fëmijë të b raktisur. Për familjen bujare nga Gjakova, n acionaliteti dhe përkatësia fetar e fëmijëve të strehuar nuk ka aspak rendësi, për çiftin në fjalë nuk është problem as përkujdesja ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta

Aktualisht në këtë familje i strehuar është një fëmijë rom, të cilin një punëtor i qendrës sociale në Gjakovë, e kishte gjetur në gjendje të r ënd shëndetësore.

error: Alert: Content is protected !!