Erdhi me ne fund vendimiri për Shkollat, Ja cfarë po lipet tani..

Përfaqësuesit e mësimdhënësve po insistojnë që të kompensohen mësimdhënësit, të cilët do të angazhohen në mësimin plotësues.

Ministria e Arsimit ka marrë vendim për nxënësit e arsimit llor dhe atij të mesëm në Kosovë, për orët e hu mbura si pasojë e pan’demise.

Besoj që do arrijmë një marrëveshje të mirëkuptimit me drejtoritë komunale të arsimit dhe Ministrinë e Arsimit, që këta mësimdhënës, për orët shtesë të kenë një kompensim sepse ata edhe ashtu janë të lodhur.

Madje edhe pas shumë kërkesave ende nuk është arritur të sigurohet sasi e duhur e vak-sinave kundër ko vi d, për punonjësit e sistemit të arsimit”, thotë Jasharaj.

Po e them në mënyrë të qartë, po të ishim duke punuar në rrethana normale, nuk do ishte diskutuar për pagesa shtese.

error: Alert: Content is protected !!