Eksperti gjerman: Nuk përjashtohet mundësia e l uftës mes Turqisë dhe Greqisë

Eksperti gjerman: Nuk përjashtohet mundësia e l uftës mes Turqisë dhe Greqisë

Eksperti gjerman: Nuk përjashtohet mundësia e l uftës mes Turqisë dhe Greqisë

Grindja mes Greqisë dhe Turqisë për rezervat e gazit në Detin Mesdhe është a shpërsuar rr ezikshëm. Një k onflikt ushtarak nuk përjashtohet është i mendimit politologu gjerman, Lazaros Miliopoulos.

Deutsche Welle: Në dekadat e kaluara ka pasur gjithmonë tensione mes dy rivalëve të vjetër, Greqi dhe Turqi. Çfarë është këtë herë ndryshe në gjendjen aktuale kaq të t ensionuar? Megjithë gjestet kë rcënuese, ag resivitetin retorik dhe politikën e a shpër të topave, besoj, se qeveria e AKP-së në fund nuk e synon këtë seriozisht, nga interesi i vetë asaj. Greqia nga ana e saj është ushtarakisht e përgatitur dhe në gatishmëri.

Leave a Reply