Edhe pirja e moderuar mund të jetë e keqe për shëndetin tuaj

Edhe pirja e moderuar mund të jetë e keqe për shëndetin tuaj

Edhe pirja e moderuar mund të jetë e keqe për shëndetin tuaj

Sipas një studimi të botuar në “Journal of Studies on Alc/ohol and Dr/ugs”, edhe konsumimi i alk/oolit brenda udhëzimeve javore të pijes me rrezik të ulët, mund të rezultojë në shtrimin në spital dhe vde/kjen.

Studiuesit e udhëhequr nga Adam Sherk, PhD, i Institutit Kanadez për Kërkime të Përdorimit të Subst/ancave në Universitetin e Victorias në British Columbia, Kanada zbuluan se një pjesë e konsiderueshme e vde/kjes dhe paaf/tësisë së shkaktuar nga alkoo/li, u shkaktuan nga ata që pinin brenda udhëzimeve të rrezikut të ulët.

Udhëzimet janë pak më të larta se ato në Shtetet e Bashkuara dhe përfshijnë jo më shumë se 10 pije në javë për gratë dhe jo më shumë se 15 për burrat, sipas Science Daily. Gjatë hulumtimit të tyre, ata zbuluan se më shumë se 50 përqind e vde/kjeve nga kan/ceri që vijnë nga përdorimi i alk/oolit kanë ndodhur në njerëzit që pinë në mënyrë të moderuar.

Leave a Reply