Edhe mjekët janë të mahnitur nga ky ilaç: Ai parandalon s ulmin në z emër, ul kolesterolin dhe rrit sistemin tuaj imunitar

Edhe mjekët janë të mahnitur nga ky ilaç: Ai parandalon s ulmin në z emër, ul kolesterolin dhe rrit sistemin tuaj imunitar

Edhe mjekët janë të mahnitur nga ky ilaç: Ai parandalon s ulmin në z emër, ul kolesterolin dhe rrit sistemin tuaj imunitar

Shkencëtarët, mje kët dhe ekspertët e tjerë mje kësorë pohojnë se konsumimi i rregullt i mjaltit në kombinim me kanellën është një il aç i fuqishëm i cili mund të përdoret kundër shumë së mundjeve.

Për më shumë se 4000 vjet, mjalti është përdorur si një il aç tradicional për pothuajse çdo së mundje.Egjiptianët e përdorën atë për të trajtuar pl agët, Grekët për një jetë të gjatë dhe indianët për të ruajtur ekuilibrin në trup. Mjekësia moderne na tregon se këto besime ishin të vërteta. Ata të gjithë e dinin për qëllimin e shë rimit të kanellës, siç bëri për mjaltin. Kanella u konsiderua si një dhuratë e shkëlqyer për Monarkët shkaku i dobisë së saj në trajtimin e shumë s ëmundjeve.

Leave a Reply