E zeza nënë! Ky është i riu shqiptar që e nxorën pa jetë nga lumi, miqtë e ti prekin: O vëlla do jesh me ne!

Ditën e djeshme një 18-vjeçar u mb yt në lumin Drin. Në detajet që pasuan ngj arjen e rënd ë u ra portua se Edison Zuna po bënte rafting në ujërat e lumit Drin me tre shokë të tij në m omentin kur ka rënë nga varka dhe është mby tur në lumë.

Rrjedha e lumit e mori me vete për të paktën 6 km duke e nxjerrë në fshatin Selane. Miqtë e tij kanë shkruar duke nisur foto të tij me dedikime pr ekëse: “U prehsh në paqe”, “Gjithmonë në z emrat tona”.Ndërsa kanë kërkuar që dedikimet e tyre të nd ahen me të tjerët për t’i dhënë kështu një la mtumirë të fundit mikut të tyre.

Leave a Reply