E thotë shkenca dhe Kurani: Ja cfarë thonë njerëzit 72 orë para vd ekjes..!

E thotë shkenca dhe Kurani: Ja cfarë thonë njerëzit 72 orë para vd ekjes..!

E thotë shkenca dhe Kurani: Ja cfarë thonë njerëzit 72 orë para vd ekjes..!

Pak para se të vd esin, njerëzit parandiejnë se janë duke shkuar diku nga kjo botë, nd iejnë se do të udhëtojnë.

Disa madje i shohin të afërmit e tyre të cilët moti kanë vd ekur, sikur kanë ardhur me i marrë ata. Kështu pohon h ulumtimi i fundit i kryer duke pasur për bazë bisedat me njerëzit që kanë kontakte të vazhdueshme me ata që janë pranë vd ekjes.

Për nëntë javë e kam hu mbur motrën dhe babanë prandaj vendosa t’i përkushtohem h ulumtimit të vd ekjes. Kuptova se njerëzit p arandiejnë se kur do të vd esin. Në periudhën prej 72 orëve para vd ekjes fillojnë të flasin disa gjëra”, tregon Patricia Pearson, gazetarja dhe autorja e librit “Opening Heaven’s Door: Investigating Stories of Life, D eath and What Comes After” (Hapja e dyerve të Parajsës: H ulumtimi i tregimeve për jetën, vd ekjen dhe çfarë vjen më pas).

Leave a Reply