E thonë mjekët/ Nëse trupit tuaj i ndodhin këto gjëra me vrap në s pital, mund të keni sëm undje të k eqe

E thonë mjekët/ Nëse trupit tuaj i ndodhin këto gjëra me vrap në s pital, mund të keni sëm undje të k eqe

E thonë mjekët/ Nëse trupit tuaj i ndodhin këto gjëra me vrap në s pital, mund të keni sëm undje të k eqe

Këto janë shenjat e fshehura të kan cerit.Kollë e zgjatur

Shumica e njerëzve e dinë që një g ungë në g ji është një shenjë paralajmëruese për k ancerin e gjirit. Sidoqoftë, vetëm një në dhjetë njerëz e dinë që një kollë e vazhdueshme mund të tregojë k ancer të mushkërive. Ky lloj i ka ncerit është një nga më vde ekjeprurrësit.

3. Kruarje

4. Një formë e k ancerit ka kruarje si shenjë dalluese ; është policitemia vera, një nga disa k anceret e gj akut të njohur si çrre gullime mieloproliferative. Njerëzit me këtë s ëmundje mund të kenë k ruajtje të r ëndë, veçanërisht pas një dushi të n xehtë ose dush, por është vetëm një nga shumë simptomat që lidhen me këtë sëm
undje. Simptoma të tjera janë vë shtirësia në fr ymëmarrje kur shtriheni, marrje mendsh, dhi mbje koke, lodhje dhe të tjera.

Ngjyra jonormale e u rinës

Në shumicën e rasteve, g jaku në u rinë mund të jetë shenja e parë e ka ncerit të fshikëzës. Ndonjëherë duhet vetëm g jak për të ndryshuar ngjyrën e ur inës tuaj në po rtokalli, rozë ose të kuqe të errët. Ndonjëherë ngjyra e u rinës është normale, por ka sasi të vogla g jaku kur bëhet një analizë e urinës si pjesë e një ekzaminimi të përgjithshëm mjekësor. Nëse një person ka ka ncer të fshikëzës së urinës, g jaku mund të shfaqet gradualisht. Gjithashtu, fazat e hershme të kan cerit shkaktojnë gj ak derdhje.

Humbje e pashpjegueshme e peshës

Humbja e peshës është e zakonshme tek njerëzit me k ancer. Shpesh është shenja e parë e dukshme e së mundjes. Deri në 40% të njerëzve raportojnë humbje peshe të pashpjegueshme kur di agnostikohen. Dhe deri në 80% e njerëzve me ka ncer hum bin peshë dhe vua jnë nga ndryshime të thella të trupit. Simptoma të tjera që shpesh shoqërojnë kan cerin përfshijnë: lo dhje të rëndë, dob ësi kronike, hu mbje të vazhdueshme të energjisë dhe paaftësi për të kryer detyrat e përditshme.

Leave a Reply