E shpallën të v dekur, 25-vjeçari ngrihet nga ar kivoli pak minuta para v arrimit/ Të afërmit nuk përmbahen fare

E shpallën të v dekur, 25-vjeçari ngrihet nga ar kivoli pak minuta para v arrimit/ Të afërmit nuk përmbahen fare

E shpallën të v dekur, 25-vjeçari ngrihet nga ar kivoli pak minuta para v arrimit/ Të afërmit nuk përmbahen fare

E shpallën të v dekur, 25-vjeçari ngrihet nga ar kivoli pak minuta para v arrimit/ Të afërmit nuk përmbahen fare
Një ngjarje e çudit sh me ka ndodhur së fundmi në Indi ku një i ri 25-vjeçar është zgjuar pak minuta para f une ralit të tij. Mje kët e kishin dekla ru ar të vde ku r dhe më pas ishte çuar në shtëpi. Në momentin që të afërmit po e rregullonin tr upi i 25-vjecarit ka lëvizur.
Mohammad kishte pë s ua r një a k/si de nt me makinë. Pak ditë pas shtrimit të tij në s pi t al mjekët lajmëruar të afërmit se kishte 25-vjecari nuk mundi dot të shpëtonte.

Ai që ka vënë re i pari trupin që lëvizi ishte vëllai i të “n dje rit”. Të afërmit e çuan menjëherë në s p ita l, por jo në të njëtin që kishte qenë shtruar më parë.

“Kishim paguar rreth 100 euro për Mohammad dhe kur i thamë do kt orë ve që nuk kishim më para, na thanë se djali jonë kishte ndërruar jetë”- thanë prindërit e 25-vjeçarit për një televizion lokal.

I riu është ende në gjendje kr it ik e por mjek ët thanë se f un era li i tij është ende shumë larg.

Leave a Reply