E Papritur për shqiptarët: Nuk ju besohet se çfarë kërkoi Biden në senatin Amerikan për Kosovën

Kor porata e Sfidave të Mijëvjeçarit (MCC), e ka konfirmuar se në kër.kesën që iu është adresuar për buxhetin vjetor të 2022’ës nga presidenti i SHBA’së, Joe Biden, janë edhe 200 milionët të cilat janë parë të nevojshme për shtyer.jen përpara të projekteve amerikane në Kosovë.

Në dokumentin Justifikimi i Buxhetit të Kongresit për vitin 2022, të publikuar nga MCC’ja, thuhet se nëpër.mjet zhvillimit të sektorit të gazit dhe burimeve të ripërtërishme, do tentohet të lehtësohet mbështetja e kosovarëve në qymyr, ra.porton Gazeta Express.

“MCC dhe Qeveria përfunduan studimet në vitin 2020 për të vlerësuar tre projekte të propozuara: zhvi.llimin e sektorit të gazit natyror të Kosovës, krijimin e rezervave të energjisë për balancimin e sistemit të energjisë dhe për.mirësimin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Pas rishikimit të rezultateve të studimeve, Qeveria kërkoi të shkojë përpara me zhvillimin e sektorit të gazit dhe krijimin e rezervave të energjisë me synimin për të lehtësuar integrimin e burimeve të rinovueshme, lehtë.simin e varësisë së Kosovës nga qymyri dhe arritjen e qëllimeve të dekarbonizimit”, thuhet në dokument.

Ata i kanë paraparë këto projekte si formë për zhvillimin ekonomik të Kosovës, thuhet në do.kumentin e arsyetimit buxhetor. Zbatimi i projekteve të MCC’së vjen si rezultat i marrëveshjes për nor.malizim në mes Kosovës dhe Serbisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!